Ajatuskartat viestin järjestelyapuna

maaliskuu 23, 2017
Ajatuskartat

Kartat ovat visuaalinen nopea mielenkiintoinen muistiinpanotekniikka ja ajattelun kehittämisen tekniikka. Karttoihin voi laittaa kaikenlaista sisältöä esimerkiksi tekstiä, listoja, kuvia, tietokoneella linkkejä, kalenteri linkkejä muita mahdollisia liitännäisiä.

Tärkeä ominaisuus kartoissa on kokonaisuuden hahmottaminen yhdellä katselukerralla. Ranskalaisin viivoin verrattuna asia on esitetty rakenteen osalta havainnollisesti, kun listat voivat kadottaa asiayhteyden helpommin. Rakenne on tärkeä hahmottaa, jotta jokaisen tiedon paikka löytäisi ajatuksissa tarkan paikan – miten asiat liittyvät toisiinsa.

Ajatuskarttoja voi käyttää esimerkiksi visuaalisen ajattelun kehittämiseen. Jos ajatuskarttoihin liittää kuvia, niin kuville voi laatia kertomuksen ja esimerkiksi ajatella jotain matkareittiä muistamisen apuvälineenä. Kuvat muistuttavat tästä reitistä ja tieto löytää näin paikkansa matkareitin varrelta. Kun asian haluaa muistaa uudelleen, täytyy kulkea tämä matkareitti ja ja löytää tiedot tästä matkareitin varrelta.

Erityisesti ajatuskartoista on hyötyä, kun asian haluaa nopeasti esittää myös toisille ihmisille. Mitä monimutkaisempi asia, sitä tärkeämpi on esittää asia havainnollisesti toiselle. Ajatuskarttoja voi hyödyntää esimerkiksi esityksen osana, esimerkiksi näyttää ajatuskartan yksi oksa seinällä. Karttaa voi rakentaa yhdessä aivoriihen muistiinpanotekniikkana ja näin löytää yhteinen ajatus ryhmässä helpommin.

Ajatuskarttojen laatimiseen on erilaisia tietokoneohjelmia ja tablet-sovelluksia. Ehkä tunnetuin tietokoneohjelma on Mind manager, joka on ollut markkinoilla n. 15 vuotta. Toinen vaihtoehto ilmainen perusominaisuuksiltaan on Xmind, josta löytyy internetissä ladattava sovellus.
Ajatuskartta ja hyödyntäminen koulutustilaisuudessa

Ajatuskarttoja voi piirtää esimerkiksi flappitaululle, liitutaululle, piirtopöydälle ja kysyä ryhmältä tarkennuksia ajatuskarttaan. Ohjaaja / opettaja piirtää karttaa eteenpäin syntyvien ideoiden pohjalta. Ajatuskartan voi jälkikäteen kopioida osallistujille tai kirjoittaa puhtaaksi tietokoneelle ja laittaa verkkoon se esille. Mind manager ja Xmind ohjelmissa kartan voi tulostaa paperille tai pdf-tiedostoksi. Kartta on myös mahdollista muuttaa nettisivustoksi.

Karttaa voi havainnollistaa erilaisilla väreillä, teksteillä ja grafiikalla, esimerkiksi oksien ympärille voi laatia korostuksia ja ympyröidä oksat viivoilla. Tärkeä ominaisuus on myös karttojen keskinäinen linkitys. Yksi pää-ajatuskartta voi jakautua moneen erilliseen alakarttaan, silloin tietoa ja tietorakennetta voi jatkaa tarkemmin toisessa kartassa. Ohjelmistossa nämä kartat esiintyvät välilehtinä, joiden välillä helppo liikkua.
Mediazoo – digitaalisen viestinnän ratkaisuja.