Nykyajan ja rakentamisen dokumentointi

maaliskuu 23, 2017

Nykyajan dokumentointi

Ympäristön muutoksen tallennus on mielenkiintoista historiamatkailua ajassa. Tallennuksen kohteena voivat olla esimerkiksi esineet, henkilöt, kulkuvälineet, reitit, rakennukset, ympäristö, tapahtumat, perinteet ym.

Arkipäiväisiä asioita voi tallentaa näkökulmalla, että tulevaisuudessa joku on kiinnostunut katsomaan tallenteen. Itse esimerkiksi kuvaan kaiken muun lisäksi rakennuksia, kun ne puretaan tai uusia rakennetaan. Ennen ja jälkeen rakentamisen maisema muuttuu ja tarinat, joita rakennukset pitävät sisällään säilyvät kuitenkin ihmisten mielissä.

Vanhan ja uuden valokuvan kun laittaa rinnakkain, voi havaita muutoksen mielenkiintoisella tavalla. Englanniksi tätä kutsutaan rephotography-kuvaukseksi. Tässä on esimerkiksi kuvia Pariisista tällä tekniikalla.

Keski-suomen museolla on monipuoliset ohjeet nettisivuilla dokumentoinnin eri vaiheista.

Itse olen tallentanut esimerkiksi Jyväskylän synnytyssairaalan rakentamisen. Rakennus tehtiin moduuleista ja pystytysvaihe kesti viikon verran sekä sisätyöt pari kuukautta. Tämänkaltainen dokumentointi on visuaalinen tallenne tehdystä työstä ja aineistoa voi hyödyntää tulevaisuudessa monella eri tavalla.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on useita yrityksiä, jotka toteuttavat kuvauksia rakennusten remontoinnista sekä purkamisesta ja rakentamisesta.

 

Jyväskylä Uusi sairaala -hanke

Jostain syystä tämänkaltainen kuvaus ei ole kovin yleistynyt Suomessa. Esimerkiksi Jyväskylässä aloitettiin vuonna 2016 isoja alueita rakentamaan esimerkiksi: Kankaan paperitehtaan alue, Pisarakortteli sekä Tuomiojärven leirintäalueen tontti, Palokassa senioriasunnot sekä Lidl, Seppälässä kauppakeskus Seppä ja uusi Prisma ja myös suurena hankkeena uusi sairaala on alkanut rakentumaan Kukkumäen alueelle.

Esimerkiksi Jyväskylän uuden sairaalan dokumentoinnista sain vastaukseksi, että he toteuttavat kuvauksen itse automaattikameralla yksi kuva per viikko. En tunne hankkeen eri vaiheita tarkemmin, mutta Matti Mäkinen on koonnut keskustelua herättäviä mietteitä hyvin tänne blogi-kirjoitukseensa.

Näiden vaiheiden valossa en ylläty dokumentoinnin heikosta tilanteesta hankkeessa. Keskisuomalainen on kuitenkin jostain syystä julkaissut omia kuviaan rakentamisesta omilla nettisivuillaan viikottain.  Sairaala-hankkeen edustaja mainitsi myös että rakennusvalvojat toteuttavat dokumentoinnin, mutta epäilen että heillä on aikaa laadukkaasti taltioida kuva-aineistoa muiden töidensä lisäksi. Rakennusvalvojan kuvat eivät kulkeudu missään vaiheessa myöskään julkisesti nähtäville. Hankkeen kokonaiskustannus on Mäkisen kirjoituksen mukaan lähes 500 miljoonaa euroa, mutta hankkeella ei ollut kiinnostusta sijoittaa muutamaa sataa euroa kuussa selvästi parempaan dokumentointiin kuin nykyisellä automaattikameralla saa talteen. Huomioitavaa tässä on kuitenkin, että dokumentontiin liittyvää kiinnostusta heräsi hankkeen taustalla toimivilla henkilöillä, mutta hankkeen rakentamisesta vastaavat henkilöt ilmeisesti jarruttivat päätöstä.

Olen taltioinut muutosta kaikilla näillä alueilla omatoimisesti, koska tietääkseni yksikään näistä hankkeista ei ole itse ollut kiinnostunut ympäristön muutoksen dokumentoinnista.

Tämänkaltaisella dokumentoinnilla on monenlaisia hyötyjä, joita listaavat esim. ylläoleva amerikkalainen yritys. Esimerkiksi mahdollisia rakentamisvirheitä voidaan jälkikäteen paremmin tutkia myös kuvista ja videoista, mitä on rakenteiden alla tai miten joku työvaihe on tehty ym. Kuvaa on saatavilla tiedotusta varten ajantasaisesti, haastattelut ja aineiston kokoova dokumenttiohjelma on varsin kattava kokonaisuus. Tätä pakettia voi tarpeenmukaan räätälöidä. Rakennustyön tarkkailijalle on myös aineistosta paljon hyötyä.

Laukaan Ekokoulu -hanke

Laukaassa on suunniteltu jo pidemmän aikaa Ekokoulu hanketta ja tarkoituksena on rakentaa koulu Vuonteen alueelle. Mielestäni hanke on julkisuusarvoltaan huomattava sekä mielenkiintoinen ja sen myötä kunta saisi paljon positiivista julkisuutta. Otin yhteyttä hankkeesta vastaaviin henkilöihin ja ehdotin dokumentointia maaliskuussa 2017 alkaneen rakentamisen vaiheista. Hanke on muutaman miljoonan arvoinen kokonaisuudeltaan, mutta muutaman tuhannen dokumentointia pidettiin liian kalliina. Kunnan johto ei edes vaivautunut vastaamaan viestiini hankkeesta laaditun youtube-kanavan kehittämiseksi.

Katso Video: Kamera zoomaa satunnaisesti, kuva hakee eri suuntiin, satunnaiset välikuvat lyhyitä leikkeitä, lähikuvissa olevia tekstejä ei ehdi lukea, kuvarajaukset erikoisia, kamera heiluu, henkilöt puhuvat välikuvissa – vaikka esiintyjä esiintyy, esiintyjä istuu välikuvassa yleisön joukossa, hyppyleikkauksia, musta ruutu editointikohdassa, täysin satunnaisia välikuvia, lauseet katkeavat puheen keskeltä.

En voi muuta kuin ihmetellä millä perusteella Laukaan kunta julkaisee näin tehtyjä videoita Ekokoulu-hankkeesta ja samalla kunnan johto ei halua edes ottaa asiaan kantaa. Paperille tehtävät julkaisut ilmeisesti tehdään kunnassa asianmukaisesti, mutta videokuvalla ei ole tämän esimerkin myötä merkitystä. Lähtökohtaisesti video voi olla paljon tehokkaampi viestinvälittäjä kuin yksittäinen paperijulkaisu.

Laukaan kunnan veronmaksajien näkökulmasta hankkeesta mielestäni kannattaisi tiedottaa laadukkaammin ja mielenkiintoisemmin sekä dokumentoida myös rakennusvaiheet monipuolisesti julkiseksi video-ohjelmaksi ja kuvakokoelmaksi. Huomioitavaa on, että tämä on aivan eri asia kuin rakennusvalvojien työkaluihin sisältyvät kuvadokumentaatiot eri rakentamisen vaiheista. 

Lopuksi Yhdysvalloista löytyy esimerkkejä järjestelmällisestä ympäristömuutoksen tallennuksesta kuvaamalla. Esimerkiksi Pittsburgh kaupungista on paljon kuvia eri vuosina tässä kokoelmassa. Kuvia voi jopa hakea alueittain kartalta. 

www.mediazoo.fi