Saavutettavuus, tekstitys Jyväskylä / Laukaa ym.

0 Comments

Seuraavassa www.saavutettavuusvaatimukset.fi sivulta poiminta:

Lain saavutettavuusvaatimukset videoille ja äänilähetyksille

Organisaatioiden, joita lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, on pidettävä huoli siitä, että niiden verkkosivustoilla julkaistavat videot ovat saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen eli alkaen 23.9.2020. Mobiilisovelluksissa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla vaatimusten mukaisia 23.6.2021.
Lain videoille asettamat saavutettavuusvaatimukset tulevat WCAG 2.1 -ohjeistuksesta. Laissa (ja WCAG-ohjeistuksessa) ei puhuta videoista vaan käytetään termiä aikasidonnainen media. Termillä tarkoitetaan mediasisältöä, joka voi olla
pelkkää ääntä (esim. podcast-lähetykset)
pelkkää videokuvaa ilman ääntä
äänen ja videokuvan yhdistelmää
ääntä ja/tai videokuvaa, johon sisältyy vuorovaikutusta.
Tämän lisäksi laki (ja WCAG-ohjeistus) jakaa mediasisällöt suoriin lähetyksiin ja tallenteisiin. Suorat lähetykset eivät kuulu tämän lain vaatimusten piiriin, mikä on poikkeus WCAG-kriteereihin verrattuna.
WCAG 2.1 -ohjeistuksessa on monta ohjetta ja onnistumiskriteeriä, jotka ohjaavat videoiden saavutettavuuteen. Ohjeen 1.2 (Aikasidonnainen media) alla on useampi kriteeri, jotka koskevat videoiden saavutettavuutta.”

Lue lisätietoa ko. sivulta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Mediazoo toteuttaa tekstityksiä videoille. Käytännössä tämä tarkoittaa puheen muokkaamista tekstimuotoon. Puhekielen muokkaamista lähemmäksi kirjakieltä / selkokieltä ja tämän jälkeen ajastusta osaksi video-ohjelmaa. Tekstityksen voi sen jälkeen liittää joko osaksi mp4-tiedostoa tai Youtubeen.

Kysy tarjous tekstitykselle 041-4655290 tai info@mediazoo.fi

Avainsanat: , , , , , , , ,